kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1: Inschrijvingen

 

1.1 Inschrijvingen voor alle opleidingen bij Tekenen is meer geschieden middels het aanmeldformulier op de website. Je ontvangt direct een automatisch antwoord via de e-mail. Binnen 3 werkdagen bevestigt Tekenen is meer je inschrijving en daarmee is je deelname aan de desbetreffende opleiding definitief. Alle vragen van administratieve aard en op het gebied van de opleiding worden binnen 3 dagen beantwoord.

 

1.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

 

1.3 Alle persoonlijke gegevens van de cursisten zullen met de grootste zorgvuldigheid door Tekenen is meer worden behandeld.

 

2: Annuleren en wijziging

 

2.1 Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

 

2.2 Voor deelnemers geldt na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. Alleen schriftelijke (via e-mail) annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen. Na de 14 dagen bedenktijd is je deelname definitief en gelden bij annulering de onderstaande voorwaarden.

 

2.3 Tot maximaal 45 dagen voor aanvang van de scholing kan worden geannuleerd en wordt het reeds betaalde scholingsbedrag terugbetaald binnen 14 werkdagen (met uitzondering van inschrijfgeld).

 

2.4 Bij annulering binnen 45 dagen tot 14 dagen voor de start van een opleiding/scholing ontvangt u 50 % van het bedrag retour.

 

2.5 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/scholing is restitutie van lesgelden niet meer mogelijk. Wel kan na overleg een vervangend persoon uw plaats innemen.

 

2.6 Bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

 

2.7 Start de opleiding na inschrijving binnen 14 dagen, dan zijn er geen mogelijkheden tot bedenktijd of annulering.

 

2.8 Stopt een deelnemer met de opleiding, dan is restitutie van lesgelden niet mogelijk. Het is niet mogelijk om de opleiding op een ander moment in te halen. De deelnemer kan zich ten alle tijden op een ander gepast moment aanmelden volgens het aanmeldproces en moet dan opnieuw aan de betalingscriteria voldoen die bij de betreffende opleiding horen.

 

2.9 Tekenen is meer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de opleiding organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

3: Betaling

 

3.1 Bij aanmelding voor de opleiding ontvangt de deelnemer binnen 3 werkdagen de factuur van de gehele opleiding.

 

3.2 De opleiding dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn. Start de opleiding binnen een tijdsbestek van 30 dagen, dan dient het bedrag van de opleiding betaald te zijn voor aanvang van de eerste opleidingsdag.

 

3.3 Er bestaat ook een mogelijkheid om in termijnen te betalen, namelijk:

 • Blok 1: 2 of 3 termijnen.
 • Blok 2: 2 of 3 termijnen.
 • Blokken 3: 2 termijnen.
 • Incompany: in overleg.

*Het is niet mogelijk om workshops in termijnen te betalen.

 

Als de deelnemer ervoor kiest om in termijnen te betalen, dan zijn dit de betalingsvoorwaarden voor blok 1 en blok 2.

 

Betaling in 2 termijnen:

 • Termijn 1: 30 dagen na ontvangst van de factuur dient termijn 1 betaald te zijn.
 • Termijn 2: 14 dagen voor aanvang van opleidingsdag 3 dient termijn 2 betaald te zijn.

 

Betaling in 3 termijnen:

 • Termijn 1: 30 dagen na ontvangst van de factuur dient termijn 1 betaald te zijn.
 • Termijn 2: 14 dagen voor opleidingsdag 3 dient termijn 2 betaald te zijn.
 • Termijn 3: 14 dagen voor opleidingsdag 5 dient termijn 3 betaald te zijn.

 

Als de deelnemer ervoor kiest om blok 3 in termijnen te betalen, dan zijn dit de betalingsafspraken:

 • Termijn 1: 30 dagen na ontvangst van de factuur dient termijn 1 betaald te zijn.
 • Termijn 2: 14 dagen voor opleidingsdag 2 dient termijn 2 betaald te zijn.

 

3.4 Bij het in gebreke blijven van de betalingen, zal er na drie aanmaningen een buitenrechtelijk incassobedrijf in de hand genomen worden. De rekening hiervan wordt verhaald op de cursist.

 

4: Intellectueel eigendom

 

4.1 Tekenen is meer behoudt alle rechten van intellectueel eigendom voor de verstrekte leermiddelen.

 

4.2 De deelnemer is niet gerechtigd opleidings- en cursusmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik, te kopiëren ten behoeven van derden, of op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

4.3 De deelnemer is niet gerechtigd om uitgewerkte en uitgeschreven teken-en schildervoorbeelden, die gebruikt worden in de opleiding, voor commercieel gebruik of te plaatsen op eigen website of sociale media. Wel mag de deelnemer op eigen website op sociale media Tekenen is meer noemen en eindresultaten laten zien, zonder de inhoudelijke stappen te noemen.

 

4.4 Heeft de deelnemer de opleiding gevolgd en hiervoor een certificaat behaald, dan is deze deelnemer gerechtigd om te werken met de methode en met de opdrachten uit de lesmap van Tekenen is meer. De deelnemer is niet gerechtigd om deze kennis te delen met professionals in het kader van deskundigheidsbevordering. Ieder ander die geïnteresseerd is om te gaan werken via de methode van Tekenen is meer zal eerste de opleiding moeten volgen, startend bij blok 1.

 

4.5 De deelnemer is niet gerechtigd om video- of voiceopnames te maken van de trainers of van andere deelnemers. Deelnemers mogen in overleg foto’s maken van eigen werk.

 

4.6 De trainers maken video opnames en foto’s tijdens de opleidingsdagen. Dit materiaal wordt ingezet voor gebruik van de website, nieuwsbrief en social media. De trainers vragen in de eerste bijeenkomst toestemming aan de deelnemers. Wanneer een deelnemer geen toestemming geeft, dan zal er van desbetreffende deelnemer geen beeldmateriaal gemaakt worden.

 

5: Uitval of wijzigingen

 

5.1 Tekenen is meer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt niet door kan gaan zal Tekenen is meer zorg dragen voor een vervangende les.

 

5.2  Indien Tekenen is meer de opleiding niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, zal Tekenen is meer het resterende cursusgeld terugstorten binnen een termijn van 14 dagen.

 

6: Aansprakelijkheid

 

6.1 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Tekenen is meer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de opleidingslocatie, voor zover zich geen regels van dwingend recht verzetten. Tekenen is meer is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de opleiding of training. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

 

6.2 Iedere deelnemer is na het behalen van het certificaat zelf verantwoordelijk voor het in de praktijk brengen van de methode binnen zijn/haar eigen discipline en is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigen handelen.

 

7: Klachtenregeling

 

7.1 Het is mogelijk dat klachten tijdens een opleiding ontstaan. Tekenen is meer neemt klachten serieus en hanteert ze als leermoment voor verbetering van de kwaliteit.

 

7.2 Een klacht kan mondeling of via e-mail bij de trainers van Tekenen is meer worden aangegeven. Binnen 5 werkdagen zal er een voorstel worden gedaan om de aard van de klacht te bespreken door middel van een telefonische afspraak of beeldbellen.

 

7.3 Tekenen is meer is aangesloten bij Quasir BV en kan gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke klachtencommissie. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht na een gesprek met Tekenen is meer, dan kun je je klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Quasir. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website: tekenenismeer.nl/klachtenprocedure/. Hier kun je meer informatie lezen over de klachtenprocedure.

 

8:Privacy beleid

 

8.1 Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens de aanmelding en gerelateerd aan de opleiding, zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

 

8.2. Bij elke opleiding vragen de trainers toestemming om beeldmateriaal te mogen maken. Dit materiaal zal gebruikt worden voor social media, nieuwsbrief, website en eventueel inspiratieworkshops. Geeft een deelnemer geen toestemming voor beeldmateriaal, dan zal de betreffende deelnemer niet opgenomen worden.

 

8.3 Deelnemers mogen alleen in overleg foto’s maken. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om dit in overleg met andere deelnemers te doen. De trainers noemen dit onderwerp aan het begin van de eerste opleidingsdag. De trainers zijn niet de gehele opleidingsdag en opleidingsduur verantwoordelijk hiervoor.