kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Methode Opleiding Tekenen is Meer

Methode ‘Tekenen is meer’

Deze methode is ontwikkeld om via onderzoekstekeningen en daarbij behorende onderzoeksformulieren een tekening te analyseren. In de lesmap zijn de onderzoekstekeningen en onderzoeksformulieren te vinden. Daarnaast bevat de lesmap tal van teken-en schilderopdrachten die ingezet worden als vervolgopdrachten.  

Middels deze methode kun je het stadium in de tekentaalontwikkeling herkennen en krijg je zicht op meerdere ontwikkelingsprocessen:

  • Het verloop van de tekentaalontwikkeling bij kinderen;
  • Het verloop van de fysieke en cognitieve ontwikkeling;
  • Het verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Werkwijze

Nadat het kind de onderzoekstekening heeft gemaakt, die afgestemd is op de leeftijd en ontwikkelingsfase, vul je als professional het onderzoeksformulier in. Er worden steeds verschillende kolommen ingevuld bij een opdracht: de eerste kolom gaat over de ontwikkelingskenmerken met betrekking tot de verschillende stadia. De tweede kolom gaat over de sociaal-emotionele aspecten. Het formulier geeft zo inzicht in de sterke en zwakke kanten in de ontwikkeling. Van daaruit leer je een hulpvraag formuleren. Aansluitend op de hulpvraag kies je een vervolgopdracht, zodat je het kind steeds een stapje verder helpt in zijn ontwikkeling.

In de opleiding leer je hoe je in gesprek kan gaan met het kind over de tekening en hoe je de tekening altijd in de context moet plaatsen. In Blok 1 maak je al een start met hoe je aan de hand van de kindertekening een vervolgopdracht kan kiezen.  In Blok 2 ga je hier verder mee aan de slag. Je leert dan meer over de symboliek in de tekeningen. Én je leert hoe je met een kind een proces kunt doorlopen, door steeds weer een andere vervolgopdracht te kiezen, aansluitend op je analyse en nieuwe observaties.

 

Bekijk hier een voorbeeld

 

Achtergrond van de methode:

De methode is ontwikkeld door Bauk Zwaan: Tekentherapeut, pedagoog, kunstenaar en docent. Met haar jarenlange ervaring heeft zij al haar kennis en ervaring samengevoegd in deze methode, gebaseerd op verschillende theoretische grondslagen, zoals o.a. de kunstgeschiedenis, de ontwikkelingspsychologie, de theorie van Carl Jung.

De methode is geen diagnostisch middel, maar is een hulpmiddel om de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen én om in contact en in gesprek te komen met een kind.

 

Vrijstelling:

Bij Tekenen is Meer begin je altijd bij Blok 1, de basis. Ook als je al andere opleidingen/cursussen op het gebied van kindertekeningen hebt gevolgd. Tekenen is meer werkt niet met vrijstellingen. De reden hiervoor is dat je in Blok 1 de methode leert. Blok 2 borduurt voort op deze methode. In Blok 3 gaan we ervan uit dat je de methode onder de knie hebt, zodat we ons geheel op de specialisatie kunnen richten.