kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Privacy verklaring

De privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoongegevens en is op gesteld in overeenstemming met de Eurpese Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG)

 

Gebruiker van de privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke is Tekenen is meer!, gevestigd in Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 87153793

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies

 

Persoonsgegevens die bekend zijn op de mailinglijst t.b.v de nieuwsbrief worden alleen gebruikt om nieuwsbrieven rond te sturen.

De verwerking van persoongegevens die na een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt worden alleen gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening.

 

Gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.