kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Blok 2 – Verdieping

Wat is het doel?

 • Het leren lezen van de symboliek in de tekening
 • Wat betekent elk detail?
 • Denk aan de elementen, aarde, water, lucht, vuur, zon, regen, bliksem, maan, sterren maar ook onnatuurlijke symbolen die te zien zijn in de lucht of elders in de tekening
 • Denk ook aan de betekenis van bomen, planten, bloemen , huizen en mensen
 • Het leren analyseren van de kracht en zwakte in een tekening
 • Welke hulpvraag (hulpvragen) wordt zichtbaar
 • Ontdek wat je kunt gebruiken om een vervolgopdracht te formuleren
 • Leer om met een kind en de ouders aan een proces te werken
 • Leer om ouders uit te leggen wat er speelt en geef hun ook opties voor opdrachten om thuis te doen
 • Leer om samen met ouder en kind creatieve opdrachten in te zetten als communicatie middel
 • Leer weer nieuwe teken en schilder opdrachten die aansluiten bij de hulpvraag en het proces.

 

Inhoud van de verdieping:

 • De verdieping (blok 2) bestaat ook uit 5 dagen
 • In blok 2 leer je vanuit de hulpvraag kracht en zwakte ontdekken in de tekening. Wat kan ik uit de tekening halen om het kind  te kunnen aanspreken op zijn kwaliteiten. Je kunt door de kennis vanuit blok 1 direct in een tekening zien of een kind tekent volgens zijn ontwikkeling of bv in regressie gaat. Wat betekent het als een 12 jarige een koppoter tekent?
 • Teken en schilderopdrachten zijn daarbij het hulpmiddel.
 • Ook nu gaan wij praktisch aan het werk door zelf teken en schilder opdrachten te maken.
 • Alle dagen beginnen wij met de tekeningen uit jullie eigen praktijk te lezen.
 • We oefenen om opdrachten zo aan te passen dat ze passen bij dat kind met die hulpvraag. Elk kind is uniek en dat vraagt van ons dat wij vaardig worden in het geven van de juiste opdracht met de juiste woorden zodat het kind zich begrepen voelt.

 

Huiswerk en studiebelasting

 • In blok 2 vormen wij kleine sub groepjes die samen gaan werken. De tekeningen uit je eigen praktijk zijn het uitgangspunt en dienen als casus voor je feedback maatjes. Je tekent met 2 kinderen en je bevindingen deel je met de anderen. Je stuurt  binnen een week je verslag naar de ander zodat iedereen verder kan in zijn eigen praktijk.
 • Het doel is dat je leert om steeds beter op het kind aan te sluiten en om de juiste vervolgopdracht te geven.
 • Je zorgt voor minimaal 5 a 6 opeenvolgende sessies met hetzelfde  kind zodat de rode draad zichtbaar wordt.
 • Zo krijgt je steeds meer kennis over de symboliek en beeldtaal die te lezen is een tekening. Je krijgt feedback terug van je maatjes en je geeft ook feedback. Op deze manier leer je van en aan elkaar.
 • Naast de lesdagen heb je een studiebelasting van 5 uur per week. Werken met 2 kinderen en feedback geven vraagt tijd en aandacht.

 

Prijs:

 • Prijs € 685,00
 • Data: 18 sept, 2 okt, 30 okt, 20 nov, 11 dec
 • Prijs is inclusief lesboek met achtergrond informatie en uitgebreide uitleg over symbolen die kunnen voorkomen
 • Je krijgt weer 25 nieuwe uitgewerkte teken en schilderopdrachten
 • Je krijgt als maatjes online ondersteuning van mij bij je huiswerk
 • Tijdens de dag,  koffie, thee en een vegetarische maaltijdsoep

 

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je 80% aanwezig was.

Voldaan hebt aan de huiswerkopdrachten uitgevoerd in je eigen praktijk.

Voldoende feedback gegeven hebt aan je maatjes.

Heb je voldoende vaardigheid in het lezen van kindertekeningen dan kan je eventueel alleen aan blok 2 deelnemen. Neem dan contact op zodat wij samen kijken of een intake gesprek nodig is of dat het per telefoon/mail kan.

Accreditatie SKJ blok 1 en 2 82,5 punten en Register Vaktherapie blok 2 55 punten ( blok 1 52 punten) Leraren portfolio

Neem gerust contact op via info@tekenenismeer.nl of bel mij 06 30040751