kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Blok 2 – Verdieping

In blok twee leer je o.a. 

 • Het lezen van verschillende symbolieken in een tekening (denk aan elementen zoals: aarde, water, zon, regen, maan en sterren, of bomen, planten huizen en mensen, maar ook onnatuurlijke symbolen);
 • De betekenis van kleine details in een tekening;
 • Het analyseren van de kracht en zwakte in een tekening;
 • Welke hulpvraag zichtbaar wordt uit een tekening;
 • Hoe je een vervolgopdracht kunt formuleren;
 • Hoe je samen met een kind en zijn ouders aan een proces werkt;
 • Hoe je ouders uitlegt wat er speelt, en hoe je hen opdrachten kunt geven om samen met het kind thuis te doen;
 • Nieuwe teken- en schilderopdrachten die aansluiten bij de hulpvraag en het proces.

 

Inhoud van de verdieping

In blok 2 heb je, net als in blok 1, in totaal vijf lesdagen die verdeeld zijn over vijf maanden. Je hebt dus gemiddeld één lesdag per maand.

 

Alles wat je hebt geleerd in blok 1 neem je mee in blok 2. Daar gaan we dieper in op verschillende onderwerpen. Je leert om kracht en zwakte te ontdekken in de tekening vanuit de hulpvraag en kunt direct in een tekening zien of een kind tekent volgens zijn ontwikkeling of dat hij in regressie gaat. Daarnaast leer je de betekenis van bepaalde onderwerpen in een tekening te achterhalen.

 

Iedere lesdag begint met het lezen van de tekeningen die jullie uit de praktijk hebben meegenomen. Daarnaast gaan we ook in blok 2 weer aan de slag met teken- en schilderopdrachten.

 

Huiswerk en studiebelasting

In blok 2 vormen we kleine groepen die samen gaan werken. De tekeningen die iedereen meeneemt uit de praktijk zijn het uitgangspunt en dienen als casus voor je groepsgenoten. Je tekent met twee kinderen, en deelt vervolgens je bevindingen met de anderen. Je hebt daarna een week om je verslag naar de anderen te sturen, zodat iedereen verder kan in zijn eigen praktijk.

 

In blok twee is het belangrijk dat je zorgt voor minimaal 5 à 6 opeenvolgende sessies met hetzelfde kind, zodat de rode draad duidelijk zichtbaar wordt. Je vergaart zo steeds meer kennis over de symboliek en beeldtaal die je uit een tekening kan halen. Doordat je in een groep werkt, deel je de bevindingen die je gedaan hebt uit en kan je ook weer van elkaar leren.

 

Naast de lesdagen heb je een studiebelasting van +/- 5 uur per week.

 

Prijs en Data

De prijs voor blok 2 is €685,00 euro. Deze prijs is inclusief:

 • Lesboek met achtergrondinformatie en uitgebreide uitleg over symbolen die kunnen voorkomen;
 • 25 nieuwe uitgewerkte teken- en schilderopdrachten;
 • Online ondersteuning als groep, van mij;
 • Tijdens iedere lesdag: koffie en thee met een vegetarische maaltijdsoep

De 2 ondersteunende video’s Kindertekeningen onder de loep zijn samen te bestellen voor € 125,00 ipv € 168,00. Daarnaast krijg je éénmalig € 50,00 korting op je factuur bij inschrijving voor een opleidingsblok of training.

Data en Plaats: Amersfoort 18 sept, 2 okt, 30 okt, 20 nov, 11 dec 2021

Data en Plaats: Amersfoort 22 jan, 12 feb, 12 maart, 9 april, 21 mei 2022

 

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 80% van de tijd aanwezig bent geweest, en voldaan hebt aan de opdrachten. Daarnaast moet je je voldoende in hebben gezet en voldoende feedback hebben gegeven aan je groepsgenoten.

 

Indien je al voldoende vaardigheid hebt in het lezen van kindertekeningen, kan je eventueel blok 1 overslaan. Neem dan contact met mij op zodat we samen kunnen kijken of er een intakegesprek nodig is, of dat we het telefonisch / per mail kunnen afhandelen.

 

Dit is een CRKBO geregistreerde opleiding en geaccrediteerd door het SKJ, het Register Vaktherapie, Leraren portfolio en de beroepsvereniging Tekentaal.

 

Accreditatiepunten

Accreditatie SKJ blok 1 en 2:                                      87,5 punten

Accreditatie Register Vaktherapie blok 1:                52     punten

Accreditatie Register Vaktherapie blok 2:               55    punten

 

Meer weten? Neem gerust contact met mij op. Mail naar info@tekenenismeer.nl of bel 0630040751.