kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Blok 2 – Verdieping

In de basistraining heb je geleerd hoe je tekeningen van kinderen in verschillende leeftijden kunt analyseren. Jij begrijpt nu wat er in hun belevingswereld speelt. Je hebt veel creatieve opdrachten geleerd die passen bij de verschillend leeftijden en ” hulpvragen”.

Tijdens de verdieping ga je aan het werk met kinderen in de doelgroep die jij  kiest of al in je praktijk komen. Tijdens de lesdagen leren wij nog meer over de symboliek in de tekening. Elke dag heeft een eigen  verdiepingsthema waar we bij stilstaan en op inzoomen.  Zo kijken we b.v. naar de symboliek van een huis. Wat vertellen de ramen, een deur, brievenbus, schoorsteen of gordijnen ons. Is het een toegankelijk huis en kan je daar makkelijk binnenkomen? Wat vertellen alle kleine details in die ene specifiek tekening. Alles heeft betekenis, ook die vogel die daar vliegt of de zon die wel of niet schijnt. Staat het huis ergens op of zweeft het door de lucht? Zijn er mensen in de tekening. Wat doen die daar? Hoe is het met hun zintuigen? Wat kan ik daarover lezen ?  In blok 2 leer je al deze aspecten nog nauwkeurige onder de loep te nemen. Je werkt met dit kind aan een proces zodat je meerdere opeen volgende sessies kunt geven aansluitend op de hulpvraag die er speelt.

 

In blok twee leer je o.a. 

 • Het lezen van verschillende symbolieken in een tekening (denk aan de elementen, huizen, bomen, mensen, planten, dieren, vreemde wezens, vervoermiddelen en nog veel meer );
 • De betekenis van elk klein detail in een tekening;
 • Het analyseren van de kracht en zwakte in een tekening;
 • Welke hulpvraag zichtbaar wordt uit een tekening;
 • Hoe je een individueel kind kunt begeleiden bij dit proces door minimaal 5 sessies te geven
 • Hoe je aansluitend op de hulpvraag de juiste vervolgopdracht kunt formuleren;
 • Hoe je samen met een kind en zijn ouders aan een proces werkt;
 • Hoe je ouders uitlegt wat er speelt, en hoe je hen opdrachten kunt geven om samen met het kind thuis te doen;
 • Nieuwe teken- en schilderopdrachten die aansluiten bij de hulpvraag en het proces.

 

Inhoud van de verdieping

In blok 2 heb je, net als in blok 1, in totaal vijf lesdagen die verdeeld zijn over vijf maanden. Je hebt dus gemiddeld één lesdag per maand.

 

Alles wat je hebt geleerd in blok 1 neem je mee in blok 2. Daar gaan we dieper in op verschillende onderwerpen. Je leert om kracht en zwakte te ontdekken in de tekening vanuit de hulpvraag en kunt direct in een tekening zien of een kind tekent volgens zijn ontwikkeling of dat hij in regressie gaat. Daarnaast leer je de betekenis van bepaalde onderwerpen in een tekening te achterhalen.

 

Iedere lesdag begint met het lezen van de tekeningen die jullie als maatjes al besproken hebben. Je hebt daarop feedback ontvangen van elkaar en van mij. Tijdens de lesdag kijk je met samen naar het proces wat gaande is. Je hebt de tekeningen nu “live” bij je zodat je nog meer kunt inzoomen op elk detail.  Er is ruimte voor je vragen en leert meedenken met elkaar.  Daarnaast gaan we ook in blok 2 weer aan de slag met teken- en schilderopdrachten. Je rugzak is straks gevuld met heel veel creatieve opdrachten( zowel uit blok 1 als 2)  die geschikt zijn om toe te passen bij de verschillende hulpvragen.

 

Huiswerk en studiebelasting

In blok 2 vormen we kleine maatjes groepen die samen gaan werken. Maximaal 2 of 3 personen. Je stuurt elkaar de tekeningen met een verslag en jou observatie. Je geeft feedback aan elkaar en ondersteunt elkaar met aanvullingen en ideeën over de vervolgopdrachten. Wat sluit er nu aan op deze tekening en deze specifieke vraag? Je tekent met twee kinderen, en deelt vervolgens je bevindingen met je maatje(s). Je hebt daarna een week om feedback naar de anderen te sturen, zodat iedereen verder kan in zijn eigen praktijk.

 

In blok twee is het belangrijk dat je zorgt voor minimaal 5 à 6 opeenvolgende sessies met hetzelfde kind, zodat de rode draad duidelijk zichtbaar wordt. Je vergaart zo steeds meer kennis over de symboliek en beeldtaal die je uit een tekening kan halen. Doordat je in een groep werkt, deel je de bevindingen die je gedaan hebt uit en kan je ook weer van elkaar leren.

 

Naast de lesdagen heb je een studiebelasting van +/- 5 uur per week.

 

Prijs en Data

De prijs voor blok 2 is €685,00 euro. Deze prijs is inclusief:

 • Lesboek met achtergrondinformatie en uitgebreide uitleg over symbolen die kunnen voorkomen;
 • 25 nieuwe uitgewerkte teken- en schilderopdrachten;
 • Online ondersteuning als groep, van mij;
 • Tijdens iedere lesdag: koffie en thee met een vegetarische maaltijdsoep

De 2 ondersteunende video’s Kindertekeningen onder de loep zijn samen te bestellen voor € 125,00 ipv € 168,00.

 

Data en Plaats: Amersfoort  v Galenstraat 30 op 22 jan, 12 feb, 12 maart, 9 april, 21 mei 2022

Data en Plaats: Amersfoort  v Galenstraat 30 op 17 sept,1 okt, 29 okt,26 nov en 17 dec  2022

 

 

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 80% van de tijd aanwezig bent geweest, en voldaan hebt aan de opdrachten. Daarnaast moet je je voldoende in hebben gezet en voldoende feedback hebben gegeven aan je groepsgenoten. Mocht je door omstandigheden een dag missen dan kan je die in de eerst volgende groep inhalen. Daarna vervalt deze optie.

 

Indien je al voldoende vaardigheid hebt in het lezen van kindertekeningen, kan je eventueel blok 1 overslaan. Neem dan contact met mij op zodat we samen kunnen kijken of er een intakegesprek nodig is, of dat we het telefonisch / per mail kunnen afhandelen.

 

Dit is een CRKBO geregistreerde opleiding en geaccrediteerd door het SKJ, het Register Vaktherapie, Leraren portfolio en de beroepsvereniging Tekentaal.

 

Accreditatiepunten

Accreditatie SKJ blok 1 en 2:                                      87,5 punten

Accreditatie Register Vaktherapie blok 1:                52     punten

Accreditatie Register Vaktherapie blok 2:               55    punten

 

Meer weten? Neem gerust contact met mij op. Mail naar info@tekenenismeer.nl of bel 0630040751.