kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Blok 1 – Basis

Voor wie?

Voor professionals die met jeugd en pubers werken en tekeningen willen leren lezen en begrijpen. Voor hen die tekenen als communicatie middel willen gebruiken in hun eigen praktijk of groep.

 

Wat is je doel?

 • Je wilt leren hoe je een tekening kunt lezen
 • Hoe je kenmerken uit een tekening kunnen halen om zo te kunnen aansluiten op de leefwereld van het kind
 • Je wilt de methode van Tekenen is meer! kunnen toepassen  zodat je inzicht krijgt in het verhaal en niet zelf gaat interpreteren
 • Je wilt leren wat de juiste vervolgopdracht is die je kunt geven zodat het kind/jongere zich gehoord en begrepen voelt
 • Je wilt vaardig worden in het geven van creatieve opdrachten die zinvol zijn om aan te bieden na je onderzoek

 

Inhoud van de opleiding

In basis blok 1 van 5 lesdagen 1 x per maand

De tekentaal ontwikkeling is de leidraad voor de bijeenkomsten en daarom leer je de methode te gebruiken zodat je kinder tekeningen kunt onderzoeken en de tekentaal kunt begrijpen.

Je leert wat de kenmerken zijn die horen bij een bepaalde leeftijdsfase van peuter tot 12+.

Deze methode maakt zichtbaar waar extra ondersteuning nodig is. Om bij de ondersteuning en hulpvragen creatieve coaching toe te kunnen passen is het belangrijk dat je leert hoe je in gesprek kunt komen met het kind via de tekening.

Je leert welke vragen je kunt stellen. Je leert welke opdracht zinvol is om te geven en waarom nu juist die opdracht aansluit op de vorige tekening. Het streven is het kind aan te spreken in denken, voelen en willen.

Ontdek wat je met tekenen en schilderen kunt doen. Je krijgt opdrachten die aansluiten bij de kenmerken van verschillende leeftijdsgroepen. we werken met verschillende materialen en technieken. Voor de opleiding is geen tekenvaardigheid nodig.

Elk kind wil zich gehoord en begrepen voelen en jij kunt werken aan de ontwikkeling en de hulpvraag.

 

 

Huiswerk en studiebelasting

Per dag krijg je als huiswerk een aantal opdrachten mee die je zelf in de praktijk gaat uitvoeren en onderzoeken a.d.h.v. de onderzoek methode. Zo is de opgedane kennis direct toepasbaar in de praktijk. Werk je nog niet met kinderen dan is een stage plek noodzakelijk. Je oefent met alle basisschool leeftijden. Naast de lesdagen moet je rekenen op een studiebelasting van 3 uur per week.

 

Prijs

 • Prijs € 685,00
 • Data: 25 sept, 16 okt, 6 nov, 27 nov, 18 dec
 • De prijs is inclusief de uitgewerkte methode met opdrachten en onderzoek formulieren
 • Een lesboek met teken en schilderopdrachten
 • Koffie en thee met vegetarische maaltijd soep
 • Creatieve materialen op de dag aanwezig

 

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je 80% aanwezig was en voldaan hebt aan de opdrachten.

Soms is het door omstandigheden niet mogelijk naar een les te komen. Je kan na overleg max 1 x in een andere groep een les inhalen.

Accreditatie SKJ , Register Vaktherapie ,Beroepsver. Tekentaal en Leraren portfolio

https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/tekenen-is-meer-praktijkgerichte-opleiding-kindertekeningen-lezen-en-begrijpen/

Neem gerust contact op info@tekenenismeer.nl of bel mij 06 30040751.

Wil je liever eerst zeker weten of deze opleiding bij je past, bel of mail mij met je vraag.