kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Opleidingen

Praktijkgerichte opleiding Kindertekeningen lezen en begrijpen.

Tekenen is een taal die je kunt leren verstaan zodat elk kind zich begrepen en gehoord voelt.
 

 

Vanuit de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek kennen wij de indeling in de verschillende fasen en ontwikkelingsstadia van de mens o.a. van Erik Erikson en Professor Lievegoed.

Er is al heel lang veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de betekenis van kindertekeningen.

 

Begrippen zoals basisveiligheid, basisvertrouwen, hechting en zelfvertrouwen staan centraal in de opleiding.

 

Elk kind heeft talenten en kwaliteiten en iedereen wil graag dat het kind zich optimaal mag ontwikkelen.

Tekenen en schilderen helpt kinderen om vanuit hun innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen.

Je kunt immers in de tekening het onzichtbare vormgeven en wij kunnen dat leren lezen en begrijpen.

 

Wist je dat je in de tekening verschillende fasen kunt herkennen en dat je dan ook kunt zien waar het kind zijn hulpvraag ligt?

Als je de tekening kunt analyseren weet je ook welke vervolgopdracht nodig is om het kind te stimuleren in zijn groei of aan te sluiten bij zijn hulpvraag.

Tijdens de lesdagen gebruiken wij de methode en onderzoek jij tekeningen uit jouw praktijk. Je leert tekeningen uit alle ontwikkelingsfasen te onderzoeken.

 

  • Ben jij ook nieuwsgierig naar de betekenis van de kindertekening en wil je die leren lezen?
  • Wil je de taal en de symboliek in een tekening begrijpen?
  • Wil je leren hoe je kinderen kunt stimuleren en aansluiten bij hun hulpvragen en belevingswereld middels creatieve communicatie?
  • Wil je teken en schilderopdrachten leren die passen bij het kind en ontwikkelingsfasen?

 

Lees verder over de opleiding in

 

Dit is een CRKBO geregistreerde opleiding en geaccrediteerd door het SKJ,                                            

het Register Vaktherapie, Leraren portfolio en de beroepsvereniging Tekentaal.