kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Over Tekenen Is Meer

De naam ‘Tekenen Is Meer!’ spreekt voor zich: je kan méér doen met tekenen en schilderen. Je kan de beeldtaal leren lezen en begrijpen. Wanneer we meer aandacht besteden aan het verhaal wat verteld wordt in de tekening, zouden we kinderen beter begrijpen en beter kunnen aansluiten op wat er al is. Vanuit daar kunnen we nieuwe mogelijkheden aanbieden of het kind een stapje verder helpen in zijn ontwikkeling.

Bauk Zwaan, ontwikkelaar en oprichtster van Tekenen is meer, heeft samen met Edith van Poppelen een methode ontwikkeld om tekeningen te analyseren. Deze methode wordt gebruikt in de opleiding Tekenen Is Meer. De methode is gebaseerd op jaren lange ervaring en theorie vanuit: de analytische psychologie (de typologie van Jung), de kunstgeschiedenis, met de vier fasentheorie van Panofsky, de creatieve therapie en de appél-analyse van Kliphuis en onderzoek naar de symbolische betekenis.

Zie voor meer informatie: Methode